voor jou

Werken aan je professionele identiteit 

Op de huidige arbeidsmarkt wordt van je verwacht dat je zelf de regie over je loopbaan neemt, dat je weet wat je toegevoegde waarde is, voortdurend werkt aan je inzetbaarheid en ook nog zorgt dat je zichtbaar bent. Als je hierin vroegtijdig schakelt, kun je zelf het initiatief nemen en je positie op de arbeidsmarkt versterken. 

Professionele identiteit

Je toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt wordt bepaald door de vraag naar dat wat jij te bieden hebt. Zowel jij als jouw omgeving zijn voortdurend in ontwikkeling.
Mensen met een sterke professionele identiteit weten dan ook niet alleen waar ze voor staan in hun werk, ze weten ook wáár ze staan en wat er in de toekomst van hen gevraagd wordt.

Onderzoek wijst uit dat mensen met een sterke professionele identiteit:

  • beter in staat zijn richting aan hun loopbaan te geven
  • meer zelfvertrouwen hebben in hun werk
  • stressbestendiger zijn en makkelijker met veranderingen om kunnen gaan
  • beter kunnen samenwerken, én
  • zichtbaarder en herkenbaarder zijn op de arbeidsmarkt

 ‘Waar geloof ik in, waar ga ik voor, wanneer moet je mij wél en wanneer moet je mij juist niet hebben?’ zijn vragen die mensen met een sterke professionele identiteit moeiteloos kunnen beantwoorden. 

Jouw professionele identiteit 

Yvonne Kerkhof + Partners kunnen je helpen bij het verhelderen, aanscherpen en neerzetten van je professionele identiteit. We stellen vast waar jouw onderscheidende vermogen ligt en hoe je dit meer kunt inzetten in je loopbaan. 

Wil jij je professionele identiteit versterken? We gaan graag met je in gesprek!